JAK JEDNODUŠE PŘEDPOVÍDAT POČASÍ?

 

Věděli jste, že pouhý směr větru mnoho vypovídá o vývoji meteorologické situace? Že i zběžný pohled do krajiny a na oblohu nám může hodně říct o tom, jak bude zítra? Je to tak! Stačí vědět na co se dívat:-)

 

Červánky

Večerní i ranní červánky znamenají zvýšené množství vodní páry nebo prachu v atmosféře. Vývoj počasí se dá odhadnout podle uspořádání barev, zvláště po západu slunce.
Pořadí barev (počínaje od obzoru):
Červená - oranžová - žlutá znamená proudění vlhkého mořského vzduchu a zhoršení počasí se srážkami (odborně řečeno jde o přibližování teplé tronty). Zhoršení počasí signalizuje také načervenalá barva spodní základny nízkých oblaků, pokud se objeví při východu slunce, mělo by ještě téhož dne pršet.


• Při jasně žlutém zabarvení těsně nad horizontem, které postupně přechází do zeleno, můžeme očekávat ochlazení, v zimě mrazivé počasí, v létě však s dostatkem slunečního svitu, jehož vlivem se bude studený vzduch rychle prohřívat.
• Pokud se dlouho po západu slunce udržuje na jasné obloze purpurová červeň nebo stříbřitá zář jde o poměrně spolehlivou předzvěst pěkného počasí.

 

Vítr

Směr větru určíte podle světové strany, ze které vane. Jestliže vane vítr např. ze severu, je severní. Při určování směru větru si všímejte terénu a různých překážek, které mohou jeho směr podstatně ovlivnit.

Severovýchodní, východní a jihovýchodní přináší většinou suché počasí.
Jihozápadní, západní a severozápadní bývá příčinou vlhkého a deštivého počasí.

• Čím je vítr silnější, tím rychleji se změní počasí. To platí hlavně pro zlepšení počasí.

• Když se večer zvedne vítr, zhorší se počasí.
• Vidíme-li např.kouř z komína při bezvětrném nebo slabě větrném počasí stoupat vzhůru a potom se rozlévat do stejnoměrné vrstvy, může dojít ke zhoršení počasí, nebo se velmi pravděpodobně vytvoří inverze (inverzní vrstva). Inverzní vrstva zadržuje stoupající vodní páru až se v určité výšce začne tvořit souvislá inverzní oblačnost zpravidla velkých plošných rozměrů.

 

Měsíc

• Jasný měsíc je v zimě příznakem mrazu.

• Kruh kolem měsíce znamená příchod špatného počasí (obvykle příchod teplé fronty).

• Když se při východu Měsíc (příp. i Slunce) zdá být velkým a má vejčitou podobu, očekávejte zhoršení počasí.

 

Hvězdy

• Pokud hvězdy mihotají a je dobře vidět jejich třpyt, udrží se pěkné počasí.
• V případě, že mihotání hvězd není vidět, nastane změna počasí obvykle k horšímu.

 

Krajina

• Zhoršení počasí můžeme očekávat i pokud se vzdálené lesy zdají blízko a mají tmavomodrou barvu.

 

Chování zvířat

• Pokud psi a kočky žerou trávu , slepice se popelí, probírají si peří a třepou křídly a oštípávají se, může to signalizovat déšť. To samé očekávejte, když vlaštovky létají nízko při zemi. Nereagují však vlaštovky, ale jimi lovený hmyz, ktery je citlivý na změny tlaku.

• Včely jsou před bouřkou neklidné a bodají jako zběsilé. Bylo dokázáno, že mají schopnost nabít se statickou elektřinou.

• Slyšíte-li v létě večer intenzivní cvrkot cvrčků, bude následující den pěkně.

• Když motýli sedají na květy s otevřenými křídly, můžete očekávat pěkné počasí


Rosa

• Přítomnost rosy ráno na trávě a na zemském povrchu vůbec svědčí o pěkném počasí. To však nemusí trvat dlouho, odpoledne může přijít další frontální systém a s ním i zhoršení počasí.

• V zimě se namísto rosy tvoří jinovatka nebo zmrzlá rosa.

 

Tlak vzduchu

• Rychlý pokles tlaku vzduchu většinou znamená příchod studené fronty a změnu počasí.
• Čím rychlejší je změna tlaku, tím rychleji se bude počasí měnit a naopak.

• Mnoho lidí se domnívá, že vysoký tlak je synonymem pro pěkné počasí a nízký tlak pro škaredé. Nemusí tomu být vždycky. Ale vždycky platí, že v tlakové výši je vzduch sušší a chladnější než v tlakové níži.

 

Trvání určitého typu počasí

• Pokud slunečné počasí nastoupilo po delším čase nepohody, většinou se i ono udrží delší dobu a bude se vyznačovat (hlavně z počátku a v chladnější části roku) ochlazením a silnými větry. Zpravidla se jedná o přísun chladnějšího suššího vzduchu.

 

Kondenzační pruhy za letadly

• Pokud letadla za sebou nechávají dlouhé výrazné čáry, které blednou velmi pomalu, pak lze očekávat zhoršení počasí (po období pěkného počasí). Ve vysokých vrstvách (10-20km) je totiž velká vlhkost (svědčící o blížící se frontě) a ta neumožňuje vysráženým vodním kapičkám rozpustit se.

 

Bouřka

Světlo blesku se šíří rychlostí 300.000 km/s, zvuk hromu rychlostí jen 340 m/s. Blesk uvidíme prakticky okamžitě, zvuk hromu až mnohem později. Je-li bouře ve vzdálenosti 1 km, uslyšíme hrom až přibližně za 3 sekundy po spatření blesku.

• Vzdálenost bouřky tedy zjistíme tak, že změříme v sekundách dobu, která uplyne mezi bleskem a zahřměním, a tento údaj dělíme třemi. Výsledek přibližně udává vzdálenost bouřky v kilometrech.

• Při opakovaném měření jsme schopni přibližně určit, zdali se bouře blíží, nebo vzdaluje.

• Vidíte-li na letní obloze blýskavici bez hřmění, čekejte pěkné počasí.

 

Mraky

Nejlepším pomocníkem pro rychlou předpověď počasí pohledem na oblohu jsou mraky. Protože však typů mraků máme obrovskou spoustu a spolu s jejich určováním souvisí nejedna zajímavost, necháme si je na další články.

 

Honza

jan.husak@ursus.cz

13.3.2008

 

zpět na fotoatlas počasí