Výukové kurzy

Nabízíme výukové kurzy, jejichž obsah vychází z našich dlouholetých aktivit a zkušeností. Řídíme se heslem 3P: "Poznej, Pochop a Použij!". Kurzy jsou založeny na poutavém výkladu doplněném interaktivními prvky (animace, filmy, fotografie), které názorně představují princip a fungování nejrůznějších procesů. Součástí jsou samozřejmě i praktické ukázky. Kurzy jsou určeny nejen pro školy (2. stupeň ZŠ - SŠ), ale také pro zájmové kroužky a skupiny s aktivním zájmem o problematiku.

Cena přednášek a kurzů je stanovena dle předchozí dohody na základě počtu posluchačů a dojezdové vzdálenosti. Jsme schopni vystavit příjmový doklad. Délka kurzů je orientační, je možno ji pozměnit podle potřeb posluchačů.

 

Jak porozumět počasí?

Počasí ovlivňuje každodenně naše životy. Jak fungují procesy, které v atmosféře probíhají? Jak vzniká duha či bouřka? Jaký je princip konvekce či teplotní inverze? Jaké přístroje ukrývá meteorologická budka? Čím se od sebe liší oblak typu cirrus a cumulus a co nám můžou napovědět o počasí? Jak předpovídat počasí na základě vlastního pozorování a kde najít správné informace o počasí na internetu? Na všechy otázky si odpovíme v tomto ověřeném kurzu, doplněném o unikátní animace, které jednoduše vysvětlují procesy v atmosféře.

 

• lektor: Honza Husák (kontakt: jan.husak@ursus.cz, tel. 606 535 262)

• délka: cca 120 min., cena dle dohody

reference ▪ ukázky najdete v sekci Počasí

 

 

 

 

 

Tvoříme fotografie...kvalitně!

Mít svůj vlastní fotoaparát je dnes téměř samozřejmostí. Víme však, jak s ním zacházet a co dělat s pořízenými snímky? Jak pořídit ostrou a kvalitní fotku? V kurzu si předvedeme základy správné expozice a kompozice fotografie. A nejen to! Dozvíte se, co znamená a jak se dá využít clonové číslo, expoziční čas či citlivost, jak se liší formát "jpeg" od formátu "raw" i co je pravidlo zlatého řezu. Naučíte se také, jak jednoduše upravovat a archivovat fotografie. Kurz je za dobrého počasí doplněn o praktickou výuku v terénu.

 

• lektor: Honza Husák (kontakt: jan.husak@ursus.cz, tel. 606 535 262)

• délka: cca 180 min., cena dle dohody

reference ▪ ukázkou je fotografické portfolio lektora